Polityka prywatności

Informacje o tym, w jaki sposób traktujemy prywatność członków oraz korzystanie z naszych produktów i usług.

Firma Fitness24Seven S.P.Z O.O. (zwana dalej "F24S") zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad poprzez aktualizację tej strony. Jako członek zostaniesz poinformowany w przypadku bardziej istotnych zmian.

Te zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych i dane kontaktowe:
Fitness 24Seven SP. Z O.O.
Ul. Jutrzenka 8/39
60-373 Poznań
privacy@f24s.com

Jeśli uważasz, że zostały naruszone przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych lub masz inne przemyślenia dotyczące danych osobowych, możesz skontaktować się z krajową agencją ds. ochrony danych. Listę krajowych agencji ds. ochrony danych można znaleźć tutaj.

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie Cię o tym:

 • Jakie informacje na Twój temat gromadzimy
 • W jaki sposób udostępniamy Twoje dane stronom trzecim
 • Dlaczego przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • Jakie masz prawa jako członek

Jakie informacje na Twój temat gromadzimy

Aby móc wypełnić przedmiot naszej umowy z Tobą - członkiem, a także pozostać z Tobą w kontakcie, zapewnić Ci dobry poziom obsługi, zachować bezpieczeństwo i polepszyć Twoje doświadczenie z kontaktów z nami, musimy gromadzić Twoje dane osobowe oraz dane o użytkowaniu.

 • Informacje umożliwiające identyfikację: Imię i nazwisko, data urodzeniaosobisty numer identyfikacyjny, płeć, odcisk palca, zdjęcie
 • Informacje kontaktowe: Adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje o płatności: Numer karty kredytowej / numer rachunku bankowego, informacje o transakcjach
 • Informacje historyczne: Wpisy, historia zajęć grupowych, wiadomości, studia, system nadzoru wideo, dzienniki

Gdy korzystasz z naszych aplikacji cyfrowych, za pomocą plików cookie gromadzimy informacje, aby zapewnić Ci lepsze doświadczenie. Możesz przeczytać więcej na ten temat w naszej polityce dotyczącej wykorzystywania plików cookie.

W jaki sposób przechowujemy Twoje dane osobowe

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się w obrębie UE / EOG.

Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres do 12 miesięcy po anulowaniu członkostwa lub 12 miesięcy po ostatniej płatności (w przypadku salda należności po anulowaniu członkostwa).

Wyjątek stanowią sytuacje, w których członek został zawieszony zgodnie z § 7 naszej umowy członkowskiej. W takich przypadkach dane osobowe są zapisywane w celu identyfikacji osoby zawieszonej w systemie z dostępem zastrzeżonym dla personelu F24S.

W jaki sposób udostępniamy Twoje dane stronom trzecim

Otrzymujemy od stron trzecich pomoc ws. oferowania naszych usług, np. od podwykonawców do opracowań dot. członkostwa, płatności, przechowywania danych, komunikacji, jak i obsługi oraz rozwoju w dziedzinie IT. Osoby te mają dostęp do Twoich informacji w sposób, który jest im niezbędny do wykonywania zleconych im przez nas zadań i są one zobowiązane do nieujawniania oraz niewykorzystywania tych informacji w jakimkolwiek innym celu.

Również udostępniamy i przechowujemy dane dot. użytkowania stronom trzecim za pomocą plików cookie.

Dlaczego przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone tylko pod warunkiem, że została zawarta umowa lub wyrażona zgoda, w przypadku wymogu ustawowego lub, jeżeli istnieje uzasadniony interes administratora danych osobowych (znany pod nazwą salda odsetek).

Umowa

Przetwarzamy niektóre dane osobowe w celu wypełnienia przedmiotu umowy członkowskiej i aby móc oferować Ci możliwość korzystania z naszych siłowni. Aby zostać członkiem Fitness24Seven, musisz podpisać naszą umowę członkowską i potwierdzić, że zostałeś poinformowany o zasadach określonych w tej polityce prywatności.

Wymagania ustawowe

W celu przestrzegania ustawowych wymogów nałożonych na nas przez lokalne prawo, przetwarzamy faktury i historię płatności.

Zgoda

Niektóre dane osobowe można zapisać i / lub wykorzystać tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.

Odciski palców
Aby mieć całodobowy dostęp do siłowni F24S, jako członek musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twojego odcisku palca. Udzielasz tej zgody osobiście - w związku z rejestracją. Twój odcisk palca jest przechowywany wyłącznie na Twojej karcie członkowskiej, co oznacza, że F24S nie ma do niego dostępu, a zamiast tego weryfikacja odbywa się tylko przy wejściu.

Możesz nie wyrazić zgody lub wycofać zgodę w dowolnym momencie, ale niestety wówczas będziemy mogli Ci zaoferować możliwość ćwiczenia tylko w godzinach pracy.

Komunikacja marketingowa

Aby F24S mogła przesłać odpowiednie informacje, oraz jeśli masz możliwość uczestniczenia w badaniach, wymagana jest Twoja zgoda. Zgoda ta może zostać udzielona podczas rejestracji, w trybie online lub na sali gimnastycznej.

Jeśli nie chcesz otrzymywać takich informacji, możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie na siłowni lub wysyłając e-mail na adres privacy@f24s.com

Saldo odsetek

Pewien rodzaj gromadzenia i przetwarzania danych osobowych nie jest objęty umową, wymogami prawnymi lub zgodą - jest on objęty czymś, co nazywa się saldem odsetek. Są to informacje, ws. których interes dot. przetwarzania określonych danych przez F24S (administrator danych osobowych), poszczególnych członków lub innych członków, w zakresie zabezpieczenia przed naruszeniem prywatności, jest ważniejszy od interesu poszczególnych członków.

Używamy tych informacji aby:

 • Lepiej zrozumieć Twoje potrzeby, a tym samym być w stanie stale ulepszać i oferować członkom najlepsze możliwe usługi.
 • Przekazywać Ci tylko istotne dla Ciebie informacje.
 • Zapewnić bezpieczne środowisko do ćwiczeń dla Ciebie, innych członków i naszych pracowników.

Twoje prawa jako członka

Zgodnie z przepisami ustawowymi masz prawo do:

 • Uzyskania informacji o wszelkich danych osobowych, które są przez nas przechowywane.
 • Zażądania korekty nieprawidłowych danych osobowych, ograniczenia ich zakresu lub usunięcia ich.
 • Kwestionowania każdego rodzaju przetwarzania opartego na saldzie odsetek.
 • Uzyskania informacji o danych przetwarzanych na podstawie zgody lub odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 • Otrzymywania wszelkich danych osobowych, które sam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego (przenośność danych).

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, możesz odwiedzić najbliższą siłownię w godzinach pracy i dokonać weryfikacji przy pomocy ważnego dokumentu tożsamości.